RS485 naar TTL-RS232 module

Op de RS485 module staat aan de ene kant DI De RE RO en aan de andere kant Vcc B A Gnd. De verbinding met de Arduino is:

DI -> TX
DE -> pin 3
RE -> pin 4
RO -> RX