verbinding maken

De Arduino communiceert met de ESP8266 via een seriële verbinding langs pinnen 0 en 1 van de Leonardo. Daarvoor wordt het object Serial1 gebruikt.

De communicatie tussen Arduino en PC gebeurt ook via een seriële verbinding, maar via de USB-kabel. Voor deze verbinding gebruiken we het object Serial.

In de Arduino moet dus een programma komen die de inkomende communicatie van de PC via Serial doorgeeft naar de ESP via Serial1 en de ontvangen communicatie van de ESP8266 via Serial1 terugstuurt naar de Arduino via Serial.

Dat programma kan er zo uitzien:

void setup() {
Serial1.begin(115200);
Serial.begin(115200);
}

void loop() {
if(Serial1.available()>0) {
  Serial.print((char)Serial1.read());
  }
if(Serial.available()>0) {
  Serial1.print((char)Serial.read());
  }
}

Vanaf nu hebben we een verbinding tussen de Seriële monitor op de PC en de ESP8266. We kunnen dit testen door via de seriële monitor het commando AT in te typen. De ESP8266 moet daarop antwoorden met AT OK.