structuur en syntax

Hoe ziet een standaard programma er uit? Welke zijn de regels waar we ons aan moeten houden opdat de compiler zou begrijpen wat we willen? Wat kunnen we vragen aan de compiler? In welke volgorde moeten we dat doen? Op welke manier moeten we onze opdrachten formuleren?

In dit hoofdstuk behandelen we de juiste wijze om een programma op te bouwen. De compiler moet immers verstaan wat we willen vooraleer hij er een programma van kan maken dat door de microcontroller kan uitgevoerd worden. Als de compiler de instructies niet herkend, of ze worden in een verkeerde volgorde aangeleverd, zal de compiler het vertaalproces gewoon stoppen. Je krijgt dan geen werkend programma dat in de controller kan geplaatst worden.

the big picture

na dit hoofdstuk weet je hoe een programma in grote lijnen gestructureerd is, welke onderdelen verplicht zijn en welke niet, wat je kunt doen om een leesbaar programma te schrijven, en hoe belangrijk het is om te letten op punten, komma's en hoofd- en kleine letters.