verbinding maken

De Arduino communiceert met de ESP8266 via een seriële verbinding langs pinnen 0 en 1 van de Leonardo. Daarvoor wordt het object Serial1 gebruikt.

De communicatie tussen Arduino en PC gebeurt ook via een seriële verbinding, maar via de USB-kabel. Voor deze verbinding gebruiken we het object Serial.

In de Arduino moet dus een programma komen die de inkomende communicatie van de PC via Serial doorgeeft naar de ESP via Serial1 en de ontvangen communicatie van de ESP8266 via Serial1 terugstuurt naar de Arduino via Serial.

Dat programma kan er zo uitzien:

void setup() {
Serial1.begin(115200);
Serial.begin(115200);
}

void loop() {
if(Serial1.available()>0) {
  Serial.print((char)Serial1.read());
  }
if(Serial.available()>0) {
  Serial1.print((char)Serial.read());
  }
}

Vanaf nu hebben we een verbinding tussen de Seriële monitor op de PC en de ESP8266. We kunnen dit testen door via de seriële monitor het commando AT in te typen. De ESP8266 moet daarop antwoorden met AT OK.

Verbinding tussen Arduino Leonardo en ESP8266

Maak de verbinding zoals in onderstaande afbeelding. Sluit eerst de seriële verbinding aan. Bij de Leonardo zijn dit pinnen 0 en 1 die toegang geven tot het serieel object Serial1 (en niet Serial, omdat dit de verbinding via de USB kabel met de PC is.)

Zet de CHIP_EN pin hoog door hem met Vcc te verbinden, en zet GPIO15 laag door deze met massa te verbinden.

Maak tenslotte de verbinding met de voeding (opgepast: de 3.3V!!) van de Arduino.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De twee systemen zijn nu klaar om met elkaar te communiceren via de AT-commando's.

 

 

 

OPGEPAST!

De ESP8266 werkt op 3.3V en niet op 5V. Aansluiten op 5V zal de module vernielen.

 

H-brug

H-brug schakeling met L293.

Een H-brug is een schakeling die een stroom kan leveren die omkeerbaar is. Een typisch voorbeeld van zo'n schakeling is de L293D. Dit IC is een dubbele H-brug, en kan bijgevolg twee DC-motoren schakelen. In bovenstaande afbeelding zien we de toepassing met 1 DC motor.


De twee H-bruggen zitten netjes verdeeld over de beide zijden van het IC. Pin 1 is de enable voor de eerste H-brug, terwijl pin 9 hetzelfde doet voor de tweede.

Voor de eerste H-brug worden als ingangen pinnen 2 en 7 gebruikt. Die functie zit bij de tweede brug op pinnen 10 en 15.

De uitgangen (waarop de motor wordt aangesloten) zijn pin 3 en 6 voor motor 1 en 11 en 14 voor motor 2.