RS485 naar TTL-RS232 module

Op de RS485 module staat aan de ene kant DI De RE RO en aan de andere kant Vcc B A Gnd. De verbinding met de Arduino is:

DI -> TX
DE -> pin 3
RE -> pin 4
RO -> RX

Oefening basis 1

Sluit een knop aan op een interrupt-pin. Sluit een led aan op een andere pin. Een druk op de knop moet de led bedienen, terwijl het hoofdprogramma leeg is. Alles moet dus gebeuren aan de hand van interrupts.

Oefening basis 1

Verbind twee Arduino's via de seriële poort Serial1 (=pinnen 0 en 1). Sluit een knop aan op een interrupt-pin en een led op een andere pin. Zorg dat het indrukken van de knop een bericht stuurt naar de andere Arduino, waardoor de led op de andere Arduino zal wijzigen van toestand.

Oefening gevorderd 1

Gebruik de interrupt-pin van de PCF8574 om een wijziging in de toestand van de uitgangen te detecteren. Lees in de ISR routine de waarde van de 8 I/O pinnen en toon deze via de seriële monitor.

Oefening gevorderd 2

Sluit op de eerste 4 pinnen van de PCF8574 een drukknop aan, en op de andere 4 pinnen een led. Zorg dat de 4 knoppen de vier leds bedienen, volledig via interrupt.

 

Oefening basis 1

Stel de ESP8266 in op de fabrieksinstellingen.

Oefening basis 2

Maak contact met het draadloos netwerk SiFi. Paswoord=“labomicro257”.

Oefening basis 3

Lees het IP-adres dat je van de SiFi router kreeg.

Oefening basis 4

Kijk welke WiFi netwerken nog aanwezig zijn

Oefening gevorderd 1

Probeer data te versturen via een TCP connectie.

Oefening gevorderd 2

Maak van je ESP8266 een server.

Oefening gevorderd 3

Test hoeveel gelijktijdige TCP-connecties kunnen gemaakt worden met je server. (samenwerken).

Oefening gevorderd 4

Verander de SSID van je netwerk en stel een paswoord in.

Oefening gevorderd 5

Maak een Arduino-programma dat automatisch de ESP8266 in servermode plaatst en bij elke TCP-aanvraag een LED doet toggelen.